ER GELDT EEN WACHTLIJST VOOR AANVRAGEN VOOR EEN RVUMT-UITKERING.

Op dit moment is er geen budget om nieuwe RVUMT-uitkeringen toe te kennen. Ingediende aanvragen komen op een wachtlijst en worden op volgorde van binnenkomst behandeld zodra er weer budget beschikbaar is.

Alleen aanvragen die volledig voldoen aan alle voorwaarden worden op de wachtlijst geplaatst. Als uw aanvraag op de wachtlijst is geplaatst ontvangt u hierover bericht van ons.

Aanvragen die niet voldoen of niet volledig zijn, worden zoals gebruikelijk, afgewezen. Indien op een later moment een onvolledig verzoek alsnog volledig wordt gemaakt zal voor de volgorde van de wachtlijst het moment van voldoen aan de volledigheid bepalend zijn.

Ontvangt u al een RVUMT-uitkering van ons? Geen probleem, deze blijft gewoon doorlopen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Fitter richting je pensioen?

Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), wat is dat?

Heb jij ook wel eens het idee dat je nog wel een paar jaar moet blijven werken tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd (‘je pensioen’), maar dat je lijf dat eigenlijk niet meer aankan? En dat je dus eigenlijk liever eerder zou stoppen met werken en zo langer fit kunt blijven?

Dan is de RVU wellicht interessant voor je. De kern van de regeling houdt in dat je eerder stopt met werken omdat je je baan opzegt. In plaats van dat inkomen ontvang je een uitkering (die wel lager is dan je salaris, want je werkt immers niet meer). Vanaf het moment dat je een AOW-uitkering ontvangt stopt de RVU-uitkering. Kortom: je hebt tijdelijk een lager inkomen, maar hoeft geen arbeid meer te verrichten. De regeling is een uitvloeisel van de cao’s Metaal en Techniek. Voor de uitvoering van de regeling is de Stichting RVU opgericht.

Op deze site vind je de volgende informatie over de RVU:

Het volledige reglement Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek kun je hier downloaden.

De voordelen

 • Je stopt eerder met werken
 • Je blijft langer fit en gezond
 • Tot aan je AOW-leeftijd ontvang je een netto uitkering

Wie kunnen van de regeling gebruik maken?

Niet iedereen komt in aanmerking voor de RVU-regeling. Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 1. Je moet werkzaam zijn bij een bedrijf dat onder de cao’s Metaal en Techniek valt (dit kun je checken bij je werkgever). En je moet tenminste 5 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum RVU-uitkering werkzaam zijn in de Metaal en Techniek.
 2. Je aanvraag om deel te nemen aan de RVU moet uiterlijk 1 oktober 2025 door de Stichting RVU Metaal en Techniek ontvangen zijn en je moet op uiterlijk december 2028 je AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.
  Je moet namelijk uiterlijk 31 december 2025 uit dienst zijn wil je aansluitend gebruik kunnen maken van de RVU. De laatst mogelijk gewenste ingangsdatum is dus
  1 januari 2026 en niet later. Het is verder niet mogelijk om je dienstverband eerder te beëindigen en je RVU uitkering later te laten ingaan. De beëindiging dienstverband en RVU-uitkering moeten op elkaar aansluiten.
 3. Je moet je baan maximaal 36 maanden en minimaal 6 maanden voor je AOW-gerechtigde leeftijd opzeggen (waarbij je de vijf jaren voorafgaand aan de datum dat je wilt stoppen met werken, aaneengesloten werkzaam moet zijn geweest bij een bedrijf dat onder de cao’s Metaal en Techniek valt).
  Je kunt hier je AOW-leeftijd snel checken.
 4. Je een bruto maandsalaris hebt van maximaal € 4.025,- (ingaande 2024) (exclusief toeslagen) bij een voltijdsdienstverband (Dit bedrag wordt telkens op 1 januari geïndexeerd met de in het voorafgaande jaar verschenen cao-verhogingen in de Metaal en Techniek).

Werk je in deeltijd? Dan wordt je salaris teruggerekend naar een voltijdssalaris, om te kunnen bepalen of je kunt deelnemen aan de RVU regeling.

Voor de vierde voorwaarde gelden de volgende uitzonderingen:

 • Je hebt tenminste 1 jaar voorafgaande aan je aanmelding voor de RVU-regeling in regelmatige ploegendienst gewerkt volgens een vooraf vastgesteld schema
 • Je hebt tenminste 1 jaar voorafgaand aan je aanmelding voor de RVU-regeling in regelmatige consignatiedienst gewerkt volgens een vooraf vastgesteld consignatierooster.

Werknemers met een hoger maandinkomen dan hierboven genoemd die in regelmatige
ploegendienst – of in regelmatige consignatiedienst werken, voldoen dus ook aan de voorwaarden.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kun je dus geen gebruik maken van de RVU-regeling.

Je komt ook niet in aanmerking voor de regeling als je:

 • Een volledige WAO- of WIA-uitkering ontvangt, of een IVA-uitkering, een WW-uitkering of een ZW-uitkering ontvangt
 • Als je met (deeltijd) pensioen gaat (of al bent gegaan), maar ook nog betaald werk verricht (als zelfstandig ondernemer of in dienst van een werkgever)

Heb je twijfels of je kunt deelnemen aan de RVU-regeling? Bij ‘contact’ zie je waar je meer informatie kunt krijgen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Als je gebruik maakt van de RVU, moet je je arbeidscontract beëindigen. Met andere woorden: je zegt je baan op. Dan heb je dus ook geen inkomen meer. Als je deelneemt aan de RVU-regeling, ontvang je in de periode vanaf het moment dat je geen inkomen meer hebt tot aan het moment waarop je je AOW-leeftijd bereikt, de RVU-uitkering. Die uitkering bestaat in 2024 uit een bedrag van € 2.182,- bruto per maand (of naar rato een deel ervan bij parttime werk). Dat is dus hoogstwaarschijnlijk minder dan het inkomen dat je verdiende. Die € 2.182,- bruto is het bedrag van 2024, indien dit bedrag later wijzigt zullen we het nieuwe bedrag opnemen. Het is dus belangrijk te beseffen dat je inkomen lager wordt. En dus ook om te kijken of je de financiële middelen hebt om het tekort aan te vullen. We raden je aan dit met een financieel adviseur te bespreken.
Cao partijen hebben het bedrijf WWplus gecontracteerd om de uitbetalingen te doen en de periodieke overzichten aan de deelnemers te verstrekken. Dit bedrijf voert ook al de bedrijfstak regeling voor het derde WW-jaar uit (vandaar de naam WWplus).
Uitkeringsgerechtigden krijgen toegang tot het portaal, waarin de uitkeringsspecificaties en jaaropgaven staan.

Ben je geïnteresseerd?

De RVU-regeling kan voor jou een interessante kans zijn om eerder te stoppen met werken en toch een bepaald inkomen te ontvangen. Maar let op: deelname aan de RVU is een grote stap want je zegt je baan op (en dan is er geen weg terug).

Je moet je maximaal 6 maanden en minimaal drie maanden voor de datum dat je wilt stoppen met werken, opgeven voor de RVU. De Stichting RVU Metaal en Techniek beslist binnen 30 dagen of je aanvraag wordt goedgekeurd.
Het aantal deelnemers dat aan de RVU-regeling kan deelnemen is niet onbeperkt: per jaar is er een maximum aantal personen dat tot de regeling wordt toegelaten. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Daarom kun je pas na ontvangen goedkeuring je dienstverband opzeggen.

Als je je wilt opgeven voor de RVU, dan moet je het volgende aan ons opsturen:

 1. Het ingevulde aanmeldformulier. Dat formulier kun je op deze site downloaden.
 2. Indien er sprake is van consignatie en/of ploegendienst: het formulier ‘Toetsing Voorwaarden RVU Metaal en Techniek’. Ook dat formulier kun je op deze site downloaden. Dat formulier moet door je werkgever worden ingevuld en ondertekend.
 3. Drie actuele loonstroken.

Print de formulieren uit, vul ze in en stuur ze op naar de Stichting RVU Metaal en Techniek. Wij nemen je aanvraag dan in behandeling. We laten jou en je werkgever schriftelijk weten of je aanvraag is goedgekeurd.

Je aanvraag om deel te nemen aan de RVU moet uiterlijk 1 oktober 2025 door de Stichting RVU Metaal en Techniek ontvangen zijn, en je moet op uiterlijk december 2028 je AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

DOWNLOAD HET AANMELDFORMULIER

 

DOWNLOAD HET FORMULIER TOETSING VOORWAARDEN

Veelgestelde vragen

 • Aanmelden
  • Waar kan ik me aanmelden voor de RVU?

   Aanmelden voor de regeling doe je schriftelijk bij de Stichting RVU Metaal en Techniek. Op deze site staat beschreven wat je op moet sturen, onder het kopje ‘Ben je geïnteresseerd?’ LET OP: Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2025 worden ingediend. De laatst mogelijke gewenste uittredingsdatum is 1 januari 2026 en niet later.

  • Hoe ver van tevoren kan ik me aanmelden voor de RVU-regeling?

   Maximaal 6 maanden en minimaal 3 maanden voor de datum dat je wilt stoppen met werken. Je aanvraag om deel te nemen aan de RVU moet uiterlijk 1 oktober 2025 door de Stichting RVU Metaal en Techniek ontvangen zijn, en je moet op uiterlijk december 2028 je AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. LET OP: De laatst mogelijke gewenste ingangsdatum is 1 januari 2026. Je moet uiterlijk 31 december 2025 uit dienst zijn wil je aansluitend gebruik kunnen maken van de RVU.

  • Tot wanneer kan ik me aanmelden voor de RVU-regeling?

   De laatst mogelijke ingangsdatum voor een RVU-uitkering is 1 januari 2026. Dat betekent dat je uiterlijk 31 december 2025 uit dienst moet zijn wil je aansluitend gebruik kunnen maken van de RVU. Echter je kunt je dienstverband pas beëindigen wanneer je zeker weet dat je een uitkering van de RVU gaat ontvangen. Dit betekent dat je tijdig een aanvraag moet indienen. Gelet op de doorlooptijd van een aanvraag en het beëindigen van het dienstverband is het verstandig uiterlijk drie maanden voor 31 december 2025 uw aanvraag in te dienen. De aanvraag wordt dan getoetst of je aan alle voorwaarden hebt voldaan en is dat het geval dan ontvangt je een Voorwaardelijke Toekenning en daarna kunt je het dienstverband beëindigen indien de Voorwaardelijke Toekenning voor jou akkoord is. Ontvang je geen Voorwaardelijke Toekenning dan heb je geen recht op een uitkering en moet je je dienstverband niet beëindigen!

Wil je meer informatie?

We kunnen ons goed voorstellen dat je met een aantal vragen zit en dat je meer informatie wilt ontvangen. Klik op de knop hieronder om naar de ‘contact’ pagina te gaan.

CONTACT