ER GELDT EEN WACHTLIJST VOOR AANVRAGEN VOOR EEN RVUMT-UITKERING.

Op dit moment is er geen budget om nieuwe RVUMT-uitkeringen toe te kennen. Ingediende aanvragen komen op een wachtlijst en worden op volgorde van binnenkomst behandeld zodra er weer budget beschikbaar is.

Alleen aanvragen die volledig voldoen aan alle voorwaarden worden op de wachtlijst geplaatst. Als uw aanvraag op de wachtlijst is geplaatst ontvangt u hierover bericht van ons.

Aanvragen die niet voldoen of niet volledig zijn, worden zoals gebruikelijk, afgewezen. Indien op een later moment een onvolledig verzoek alsnog volledig wordt gemaakt zal voor de volgorde van de wachtlijst het moment van voldoen aan de volledigheid bepalend zijn.

Ontvangt u al een RVUMT-uitkering van ons? Geen probleem, deze blijft gewoon doorlopen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Vergroten duurzame inzetbaarheid

Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek

Wat houdt de Regeling Vervroegd Uittreden in?

Vanaf 1 januari 2023 gaat de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in werking. De RVU is een onderdeel van de afgesloten cao’s voor de Metaal en Techniek. De regeling heeft als doel om oudere werknemers die zich niet voldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd, de gelegenheid te bieden eerder te stoppen met werken. Werknemers kunnen zich zelfstandig (buiten hun werkgever om) aanmelden voor de regeling. Om in aanmerking te komen voor de RVU-regeling moeten werknemers aan een aantal voorwaarden voldoen én hun arbeidscontract beëindigen. De regeling kan daarmee voor u als werkgever dus ook de nodige gevolgen hebben. Voor de uitvoering van de regeling is de Stichting RVU opgericht.
Hoe wordt de RVUMT regeling betaald? Cao partijen hebben afgesproken om voor het jaar 2024 een heffing van 0, 25% van het loon te doen om de regeling te financieren.
Deze heffing mag niet op het loon van de werknemer worden ingehouden.

Op hoofdlijnen

  • De RVU-regeling biedt oudere werknemers de mogelijkheid eerder te stoppen met werken
  • Werknemers moeten hun arbeidscontract beëindigden
  • Werknemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen
  • Werknemers kunnen zich zelfstandig aanmelden voor de regeling
  • De RVU gaat vanaf 1 januari 2023 in werking en eindigt op 31 december 2027
  • De heffing bedraagt voor 2024 0,25% van het loon

Hoe kan een werknemer zich aanmelden voor de RVU?

Een werknemer die aan de voorwaarden voldoet, kan zich zelfstandig, dus buiten zijn werkgever om, aanmelden voor de RVU. Niettemin is het natuurlijk aan te raden om dit in overleg te doen, aangezien er ook voor u als werkgever gevolgen zijn. De werknemer moet zijn arbeidscontract tenslotte beëindigen om in aanmerking te komen voor de RVU.

De werknemer in kwestie moet zich maximaal zes maanden en minimaal drie maanden voor de datum waarop hij wil stoppen met werken, opgeven voor de RVU. De Stichting RVU Metaal en Techniek beslist binnen 30 dagen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Als dat zo is, stuurt de Stichting RVU u als werkgever daar ook een schriftelijk bevestiging van. Aanvragen om deel te nemen aan de RVU moeten uiterlijk 31 december 2025 door de Stichting RVU Metaal en Techniek ontvangen zijn, en aanvragers moeten uiterlijk in december 2028 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

Waar vind ik relevante documenten?

De RVU-regeling biedt werknemers de mogelijkheid zelfstandig een aanvraag in te dienen, maar uiteraard kunt u ook als werkgever het initiatief nemen om de mogelijkheid met werknemers te bespreken. Op deze site is daar alle relevante informatie voor te vinden (zie ook de informatie bij ‘Ik ben werknemer’).

Is er sprake van aanvullende financiering van de werkgever of een door de werkgever aangewezen partij? Dan moet de werknemer de aanmelding samen met de werkgever doen. Beiden moeten op het formulier Werkgeversverklaring Aanvullende Financiering aangeven dat zij instemmen met de aanvraag en de Stichting RVU Metaal en Techniek vrijwaren voor de fiscale pseudo-eindheffing. Tussen de Stichting RVU Metaal en Techniek en de werkgever moet schriftelijk worden vastgelegd dat de extra heffing ten laste komt van de werkgever en geen gevolgen heeft voor de Stichting RVU Metaal en Techniek.

U kunt hier de volgende documenten downloaden:

Het volledige reglement Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek
Het aanmeldformulier voor werknemers
Het formulier ‘Toetsing Voorwaarden RVU Metaal en Techniek’
De Werkgeversverklaring aanvullende financiering RVUMT

Veelgestelde vragen

Waar kan ik meer informatie krijgen?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft met betrekking tot de RVU-regeling. Via de knop hieronder komt u op de ’contact’ pagina met alle relevante telefoonnummers.

Contact